Moderaterna vill lägga ned Sollefteå sjukhus sedan ”nödvändiga förändringar” gjorts i Örnsköldsvik och Sundsvall. ”Efter att ha pratat med personal, förvaltningsföreträdare med flera, är vår samlade bedömning att vi inte på sikt klarar av att ha tre sjukhus i länet” säger Anna Strandh Proos (M).

Men det som hänt i Region Västernorrland visar snarare att regionen inte ens kommer att klara av att ha ett sjukhus med Moderaternas, S+M+L-majoritetens och regionledningens personalpolitik. Det ser vi nu när tystnadskulturen har rämnat, hela havet stormar och personal på alla tre sjukhusen säger upp sig.

Hur har Moderaterna tänkt att alla patienter som nu besöker eller vårdas på Sollefteå sjukhus ska rymmas i Sundsvall och Örnsköldsvik? Inte ens idag kan de operera med full kapacitet på grund av vårdplatsbristen. Resultatet blir fler strykningar av planerade operationer och ännu längre väntetider.

Sundsvalls sjukhus har redan de högsta överbeläggningarna i landet. Region Västernorrland har bland de högsta hyrkostnaderna och den sämsta tillgängligheten i hela Sverige. Lägger man ned Sollefteå sjukhus kommer belastningen, som redan är skyhög i framförallt Sundsvall, att öka ytterligare. Undanträngningseffekten blir ännu större än i dag för de länsbor som bor i det nuvarande upptagningsområdet för Sundsvalls sjukhus.

Moderaterna har inte förstått vad deras hugskott skulle innebära. Ytterligare 13 000 vårddygn och 12 000 besökare på akutmottagningarna skulle tvingas in i Sundsvall och Örnsköldsvik. På akutmottagningen i Sundsvall har personalen i många år gått på knäna. Där var kostnaden för stafettsjuksköterskor förra året över 16 miljoner kronor – nästan 20 procent av hela hyrbehovet vid Sundsvalls sjukhus.

Närheten till akutsjukvård är en fråga om liv och död. Långa resor vid akuta sjukdomsfall är inte lösningen. Det absolut viktigaste vi behöver göra kortsiktigt är att stärka arbetsmiljön och villkoren för vårdpersonalen. Enda sättet att säkra en långsiktigt pålitlig sjukvård i Västernorrland är att ha tre akutsjukhus och utveckla vården. Inte att avveckla som Moderaterna vill göra.

Utspelet från Moderaterna visar uppenbarligen att de inte har någon som helst kännedom om vare sig sjukvårdens ”skruvar och muttrar” eller om hur läget faktiskt är i regionen!

Sjukvårdspartiets politik är den motsatta mot Moderaternas. Vi vill utveckla vården, inte avveckla den. Vi vill öka antalet vårdplatser men banta administrationen som (S), (M) och (L) låtit växa ohämmat. Det ger ekonomiska resurser för genomtänkta och breda förbättringar av sjukvårdspersonalens löner och arbetsvillkor.

Med ett konstruktivt samarbete mellan tre sjukhus, som bygger på förutsättningarna och fyller behoven i regionens olika delar kan Region Västernorrland bli en attraktiv arbetsgivare. Att kunna rekrytera kompetent personal som stannar för att ge länets befolkning god vård i rätt tid – det har blivit ödesfrågan för Region Västernorrland. Att klara den är vår viktigaste uppgift.

Pia Lundin
Sjukvårdspartiet
Oppositionsråd
Region Västernorrland