Med anledning av Glenn Nordlunds (S), Lena Asplunds (M) och Ingeborg Wikstens (L) debattartikel “Besparingar på ‘administrationen’ ger inte kontroll på specialistvårdens kostnadsökning” i ST 10/5.

För första gången erkänner socialdemokrater och moderater att de låtit kostnaderna för Region Västernorrland skena – att kostnadsökningen fördubblats från tre procent till sex procent per år. Detta när antingen S eller M varit i den politiska majoriteten. Att det är just deras egna politiska beslut som skapat den fördubblade takten för kostnadsökningarna tycks man ändå inte förstå eftersom man som förut vill “spara” – i specialistvården.

Kostnadsökningarna har stigit sedan 2012 då de tre sjukhusförvaltningarna lades ned och man bildade tre vårdområden. Sedan kom Länskliniksystemet med sina 19 dyrbara ”stuprör” och imaginära besparingar genom att flytta och lägga ner väl fungerande verksamheter. Allt styrt av den centraliseringspolitik som nu plågar ett överbelastat Sundsvalls sjukhus.

En tänkt besparing på 260 miljoner blev 2016 en kostnadsökning på 300 miljoner. Detta har fortsatt, bland annat genom en personalflykt som lett till skenande stafettkostnader på flera hundra miljoner kronor.

De tre majoritetsledarna påstår att oppositionens enda lösning på krisen är att banta den centrala administrationen. Det gäller inte Sjukvårdspartiet. Vi vill banta hela administrationen, även den som ligger inom specialistvården. Bara under de första fyra månaderna 2021 har den samlande lönesumman för denna administrativa stab överskridit budgeten med 46 miljoner. Den ackumulerade summan med även 2020 års avvikelse från budget inräknad ger ett belopp på 112 miljoner – på bara drygt ett år!

”Budgetföljsamhet är ett absolut krav. Det finns inga frikort”, påstår S+M+L Men trots att budgeten för dessa administratörer har ökat med 4,7 procent bara under 2021 räcker inte pengarna. Kostnaden närmar sig en miljard! Här kan man tala om frikort – kostnader man inte vill göra något åt!

Men det vill vi. Dessutom vill vi avskaffa länskliniksystemet och precis som socialdemokratiska sjukvårdsministrar, Socialdemokraterna i Stockholm och Coronakommissionen integrera kommunal och regiondriven vård.

Pia Lundin, specialistsjuksköterska, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland