Replik på insändare från Stefan Frankl (M) i Allehanda 2021-06-10

Fullständigt aningslöst avslöjar Stefan Frankl (M) hur politikerna i Region Västernorrlands S+M+L-majoritet tänker. Han kritiserar oppositionen för att man begärt återremiss av regionledningens sparförslag därför att underlagen, framför allt när det gäller patientsäkerhet och riskanalyser, är alltför dåliga. Dessutom så saknas ett antal viktiga aspekter som majoriteten själva har beslutat ska finnas med i ett underlag. Men nu efterlyses de inte ens.

Om Stefan Frankl, som han framhåller i sin insändare, så noga läser in sig för nämndmötena så vet han väl vad nämnden redan har beslutat. Och då borde han väl ställa sig bakom våra yrkanden, till exempel de här:

Att förslagen förankras utifrån målbild, regionplan och befolkningens behov som beslutats i Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, 2020-10-29.

Att konsekvenserna av alla sparförslag redovisas enligt de balanserade styrkortets perspektiv (anm: för invånare, medarbetare, process, ekonomi) som beslutades i HSN 2020-04-21.

Men märkligt nog skriver han i stället i sin insändare:

Då känns det väldigt konstigt att oppositionen yrkar på återremiss när flera oppositionspartier offentligt deklarerar att man tänker rösta nej till förslaget. Med andra ord bör inga nya fakta få oppositionen att ens överväga ett JA.

Jag undrar därför varför oppositionen vill försena förslaget om kostnadsreduceringarna i specialistvården ytterligare och dessutom skicka räkningen till skattebetalarna, det går åt mycket administration att utreda något man ändå deklarerar att säga nej till.

För Frankl – och tydligen för hela majoriteten – spelar det tydligen ingen roll vad en kompetent och hederlig konsekvensanalys kommer fram till. Han kan tydligen inte ens tänka sig att han själv och företrädare för majoriteten skulle kunna ändra uppfattning, oavsett kostnader eller risker för patienter.

För att vända på hans egen formulering:

Inga nya fakta tycks få majoriteten att ens överväga ett NEJ.

För så är det ju. Eller hur Stefan Frankl?

Pia Lundin
Specialistsjuksköterska

Oppositionsråd
Region 
Västernorrland

Namn Efternamn
Titel

(Ta bort vid behov + bild)