Region Västernorrlands S+M+L-majoritet lever uppenbarligen i en politisk verklighet som inte har någon kontakt med de realiteter som möter personal och patienter. Det har man visat gång på gång under debatten om regionens så kallade sparförslag – nedskärningar av vårdplatser framförallt i Sundsvall, stängningen av akutgeriatriken där och avrustningen av intensivvården i Sollefteå.

Vad bristen på konsekvens- och riskanalyser betyder tycks man inte ha förstått. Så här förklarade regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S) i P4 Västernorrland den 17 augusti varför man är beredd att ta de avgörande besluten i regionfullmäktige den 26 augusti trots att återremisserna inte lett till några som helst förändringar av beslutsunderlaget.

”Skulle vi ha lagt ner mer tid och administrativa resurser på att svara på alla de frågor som finns med i minoritetens återremisser så skulle det ju ändå inte göra att dom tycker att det är bra förslag”, förklarade Glenn Nordlund, tydligen helt aningslöst. Han tycks tro att majoriteten inte behöver bry sig om risk- och konsekvensanalyser eftersom man ändå alltid har perfekta förslag.

Han och övriga i S+M+L-majoriteten agerar som om det inte heller finns minsta grund för den störtflod av kritik som deras så kallade sparförslag mött inte bara från oppositionen utan också från läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och samtliga fackliga organisationer.

Vi krävde inte återremisser för att vi tyckte att ”sparförslagens” fördelar inte var tillräckligt väl belysta. Vi gjorde det därför att de konsekvenser som dessa sparförslag kommer att få inte alls var belysta. Sparåtgärderna kommer att medföra konsekvenser för andra enheter som dessa inte tagit höjd för därför att det inte ingick i uppdraget. Det råder en total avsaknad av kommunikation och helhetsbild. Varför finns det inte en övergripande bedömning?

Men på en punkt kan man ge Glenn Nordlund rätt. Det var tydligen ingen mening i att analysera konsekvenserna av förslagen eftersom S+M+L skulle ha struntat i utredningarna oavsett vad de skulle visat. Det har redan framgått av debatten. Trots uppenbara brister, felaktigheter och inkonsekvenser är S+M+L nöjda.

De har fått vad de ville ha. Ett pappersdokument med vidhäftad konsulträkning där det står ”70 miljoner” – det man påstår sig spara – längst ned. Utan någon som helst fundering om vad den verkliga notan kommer att bli eftersom ”besparingen” i princip bara är omflyttningar i budgetar och kan dessutom med råge ätas upp av följdkostnader som ”sparåtgärderna” orsakar.

Våra återremisser var ett gediget arbete med ärliga avsikter. En seriös hantering skulle ha gett majoriteten chansen att upptäcka de stora bristerna före beslutet. Det var därför de skrevs.

Det är upprörande när detta nu möts av en så uppenbar nonchalans. Tror man att det handlar om ett politiskt spel? När det i själva verket gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ytterst liv och död i region Västernorrland.

Pia Lundin, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland och specialistsjuksköterska