Om drygt ett år är det val. Riksdagsval men också val till kommun och region. Det är du som bestämmer vilka partier som ska få förtroende att sköta hälso- och sjukvården i Västernorrland.

I regionen har vi idag en politisk majoritet bestående av en ohelig allians av socialdemokrater, moderater och liberaler. Tre partier som inte har åstadkommit just någonting positivt under denna mandatperiod. Vi har haft en period av förvaltning, fortsatt tjänstemannastyre och ekonomiskt vanstyre utan kostnadskontroll. Och en total brist på konstruktiva idéer för att lösa vårdens problem som exempelvis höga stafettkostnader, långa vårdköer och en sjukvård som inte är tillgänglig för hela befolkningen.

Sjukvårdspartiet har under denna mandatperiod varit det parti som drivit den kraftfullaste oppositionspolitiken. Vi har under mandatperioden visat att en annan väg är möjlig. Vi har visat att vi är det parti som sätter sjukvården främst. Det hörs också på namnet.

I den oppositionsbudget som vi lägger för år 2022 med ekonomisk plan för 2023–2024 fokuserar vi, åter på att få ordning på sjukvården.

Vi föreslår att länsverksamheterna, en av de viktigaste orsakerna till regionens problem, ska avvecklas och att närsjukvårdsområdena omformas till sammanhållna vårdområden med inspiration av Norrtäljemodellen. Där länets akutsjukhus vid Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik är utgångspunkter och med en integrerad äldreomsorg, hemtjänst och primärvård tillsammans med länets kommuner i form av gemensamma organisationer.

Att avveckla länsklinikerna och i stället inrätta sammanhållna vårdområden med akutsjukhus och kliniker med lokala ledningar – som har verkliga befogenheter – är vi övertygade om leder till effektivare verksamheter, produktivitetsvinster, bättre personalförsörjning och därmed också till bättre ekonomi. Det ger också bättre vårdkvalitet.

Kroniskt sjuka och patienter med högt omvårdnadsbehov får kontinuitet i vården och vård nära sitt hem istället för att fastna i akuta insatser. Personalen får äntligen hjälpa patienterna med helheten i stället för att möta murar mellan olika delar av vårdkedjan.

Antal vårdplatser ska utökas för att täcka det faktiska behovet. Något som vi också finansierar i vår budget. Det måste bli slut på stora överbeläggningar vid länets tre sjukhus. Det är inte patientsäkert och det är inte heller värdigt.

Krafttag måste tas mot att minska de höga stafettkostnaderna på nästan 500 miljoner och det finns bara en väg ut. Det är att satsa på konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Vi föreslår en stor lönesatsning och en extra kompetensutvecklingspott under 2022.

Men inget är gratis. Därför föreslår vi också kraftfulla besparingar på den centrala administrationen men också andra områden som kultur och regional utveckling. När pengarna inte räcker till så måste man prioritera och vi prioriterar sjukvården.

Därför behöver Region Västernorrland en ny politisk ledning med Sjukvårdspartiet i spetsen.

Robert Thunfors, gruppledare för Sjukvårdspartiet Region Västernorrland