Vården är inte jämlik. Om du bor Västernorrland har du på grund av nedläggningar och centralisering Sveriges sämsta tillgänglighet till sjukvård. Det måste bli ett stopp för det och bara Sjukvårdspartiet går till val på ett program som kan rädda vården i länet.

Den politiska ledningen i Region Västernorrland, Socialdemokrater, Liberaler och Moderater, har skapat den största vårdkrisen någonsin med överbeläggningar, korridorvård, inställda operationer, långa transporter, skadade patienter och dödsfall. Ett verkligt politisk ledarskap har lyst med sin frånvaro och direktörer och politiker som borde fått sparken har istället fått rejäla fallskärmar.

Det problem som måste lösas först är personalkrisen. Regionen måste trots sitt dåliga rykte kunna rekrytera och behålla tillräckligt stor personal och vi är det enda parti som föreslår nog effektiva åtgärder.

Regionens vårdpersonal ska inte bara få konkurrenskraftiga löner, väl över riksgenomsnittet. Sjuksköterskorna ska få de högsta lönerna i hela Sverige. Det är den signal som behövs för att ge regionens nya politik den trovärdighet som krävs för att kunna rekrytera tillräckligt med personal – bland dem många som lämnat sjukvården för andra yrken.

Men denna lönesatsning kommer att uppmärksammas också därför att det minskar regionens enorma övertids- och stafettkostnader – ungefär 750 miljoner – så mycket att resultatet av löneökningarna, efter den rekrytering som gjorts möjlig, blir en ren besparing.

Vi ska också avskaffa länsklinikorganisationen med dess centralstyrning. Det är en förutsättning för att ge sjukvårdspersonalen bättre arbetsförhållanden, full bemanning, vettiga arbetsscheman, karriärmöjligheter utan att behöva lämna vårdyrket, kunniga chefer på nära håll och verkligt personalinflytande.

Det här är några av de förändringar som vi vill åstadkomma:

  • Halvering av patientresorna. Hälsocentralerna behöver byggas ut med filialer och serviceställen. Allt för att korta resvägar och restider i ett län med stora avstånd och dåliga vägar.
  • Sundsvall sjukhus behöver både avlastning och fler vårdplatser så att överbeläggningar och korridorvård bara förekommer i yttersta undantagsfall.
  • Vi vill öppna akutgeriatrik och köpa in kirurgrobot och PET/DT-röntgen.
  • Vi vill inrätta 150 nya karriärtjänster för sjuksköterskor och undersköterskor, som blir exempelvis handledare, utvecklingssjuksköterskor, utvecklingsundersköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor.
  • Vårdutveckling ska göras ”på golvet” av sjukvårdspersonal utifrån behov man ser i den dagliga verksamheten – inte av administratörer på långt håll.
  • Administrationen som växt ohämmat i många år – utan att det gett vare sig mer eller bättre sjukvård – bantas med målet att åstadkomma en minskning med 25 procent.

I september är det val till regionen. En röst på Sjukvårdspartiet är en röst för en verklig prioritering av sjukvården i länet.

Robert Thunfors
Gruppledare i regionfullmäktige
Sjukvårdspartiet Västernorrland