Aktuellt läge 9 april

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrland

Antal bekräftade fall: 90

Totalt antal som vårdas på sjukhus: 14

Antal som vårdas på IVA: 2 Antal avlidna: 8

Senast uppdaterad torsdag 9 april kl. 14.00