Tänker John Åberg rösta på (S) i landstingsvalet?

”Goddag yxskaft” (d.v.s. svar av nonsenskaraktär) sammanfattar dessvärre John Åbergs och Sollefteås S-styrelses svar på min kritik mot partiets valannons. Det är inte självklart för alla att genomskåda annonsens och John Åbergs glidande formuleringar.

I valannonsen stod det: ”Vi ska Kämpa för ett fullvärdigt akut omhändertagande gällande kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård samt förlossning vid Sollefteå sjukhus”

Men nu skriver John Åberg: ”Våra regionpolitiker har under denna mandatperiod lagt en rad yrkanden på de möten där frågorna avgörs. Dessa yrkanden är i linje med den inriktning som finns i vårt valprogram.”

Begriper någon någonting av det här? De yrkanden som regionpolitikerna lagt, genomfört och fortfarande står fast vid innebär raka motsatsen till det som S i Sollefteå med sin annons påstår sig kämpa för – d.v.s. nedläggning och absolut ingen öppning av BB och de andra enheterna vid Sollefteå sjukhus. Länsklinikeländet ska dessutom vara kvar!

Självklart begriper alla, som till vardags sysslar med de här politiska frågorna, att bakom denna totala förvirring ligger inbördeskriget bland länets socialdemokrater, vilket gör att John Åberg inte kan uttrycka sig begripligt. Borde förresten inte Socialdemokraterna på länsnivå åter igen reagera kraftfullt mot er Socialdemokrater i Sollefteå? När ni nu på nytt bedriver politik i strid med partiets länsvilja.

Men viktigast, och det jag reagerar mot, är den effekt ”löftet” om att kämpa för att återöppna BB och akutenheterna i Sollefteå kan få för alla de tusentals väljare, som inte vet att ett kommunalt partis löften i dessa frågor är helt innehållslösa.

Man kan inte bortse från risken av att många väljare som läst annonsen tror, att nu kan en röst på (S) i landstingsvalet göra att BB återöppnas. Och då har John Åbergs och andras ”kämpande” motverkat sig självt.

Konsten att glida på formuleringarna demonstreras i svarets näst sista stycke:

”Socialdemokraterna i Sollefteå har aldrig försökt påtvinga någon våra politiska åsikter eller försökt tvinga människor att rösta i en viss riktning.”

Nej, det är väl självklart. Men ”påverka” och försöka ”övertyga” är närmare vad detta handlar om.

Många socialdemokrater, även organiserade sådana, kommer att rösta på Sjukvårdspartiet – Västernorrland i landstingsvalet. Varför inte söka metoder att hjälpa dom att göra det? Om ni nu verkligen kämpar för det ni säger – tänker du John Åberg rösta på (S) i landstingsvalet?

Mattias Rösberg
Partiordförande
Sjukvårdspartiet – Västernorrland