Öppet brev till Socialdemokratiska partiet, Arbetarkommunen i Sollefteå

I er aktuella valannonsering riskerar ni både att vilseleda väljare och att efter valet anklagas för löftesbrott. I en lokalt i Sollefteå publicerad valannons har ni skrivit så här:

”Vi ska

  • Kämpa för ett fullvärdigt akut omhändertagande gällande kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård samt förlossning vid Sollefteå sjukhus
  • Arbeta för att länsklinikorganisationen ersätts av en decentraliserad organisation med ett lokalt ledarskap.”

Det här kan missförstås. Det finns en risk för att annonstexten gör att väljare lägger sin röst på (S) i landstingsvalet, vilket i praktiken innebär en röst för ett bestämt NEJ, både mot att återupprätta BB och de andra nedlagda enheterna vid Sollefteå sjukhus och mot att avskaffa länsklinksystemet.

Vad har ni, ledande socialdemokrater i Sollefteå, för möjligheter att ”kämpa”? Sanningen är ju den att ni helt saknar stöd bland dem som står på ert partis lista till landstingsvalet. Eller har ni något svar på de här frågorna:

  • Stämmer det inte att ett fortsatt socialdemokratiskt maktinnehav i Region Västernorrland innebär ett absolut NEJ till att återställa de nedlagda delarna av Sollefteå sjukhus?
  • Innebär inte en fortsatt socialdemokratisk ledning av regionen att länskliniksystemet, ett avgörande hinder för lokalt ledarskap i länets sjukvård, behålls för åtminstone ytterligare fyra år?

Kommer ni att avråda väljarna att lägga sin röst på S i landstingsvalet? För vill ni socialdemokrater i Sollefteå genuint göra det ni påstår, d.v.s. ”Kämpa för ett fullvärdigt akut omhändertagande gällande kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård samt förlossning vid Sollefteå sjukhus” – så råd då väljarna att rösta på Sjukvårdspartiet – Västernorrland i landstingsvalet!

Mattias Rösberg
Ordförande
Sjukvårdspartiet Västernorrland