Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, patientföreningar m fl presenterar regelmässigt jämförande uppgifter om landstingens prestationer. Många rapporter är mycket detaljerade och ger kunskap om vad vi skulle kunna förvänta oss av vårt landsting. Våra lokala tidningar publicerar regelbundet korta sammandrag av rapporterna som blir till “dagens nyhet” och snabbt glöms i nyhetsutbudet.

Rapporter om Västernorrlands landsting i jämförelse med andra landsting ger nu sammantaget ett skrämmande mönster som visar på en alltmer orättvis sjukvård med allvarliga brister.

Läs här mer om

Aktuella mediarapporter om Västernorrlands landsting