“- Vi måste sätta vården främst, minska onödig administration och satsa på personalen. Detta skapar tid och resurser som kan läggas på patienter. Det handlar om att prioritera. Det handlar om att sätta vården främst.”

När Coronakrisen nu drabbat Sverige blir vårdpersonal hyllade som hjältar och administration som inte bidrar till att hjälpa dessa i sitt arbete rationaliseras bort. Murar inom organisationer och mellan avdelningar rivs ner. Samarbete mellan avdelningar blir livsnödvändigt för att rädda patienter och skapa de bästa förutsättningarna för personalen.

När krisen lagt sig ska vi inte gå tillbaka till ett normal-läge med kvävande administration och organisatoriska stenväggar med stuprörstänk. En annan vård är möjlig.