Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland

Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland är högsta beslutande organ mellan partistämmor. Det är styrelsen som företräder partiet, bevakar dess intressen och även handhar dess angelägenheter. Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör samt åtta övriga ledamöter. Utöver dessa styrelsemedlemmar finns också fem ersättare samt ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem personer och dessa bereder ärenden till styrelsen samt beslutar i frågor som styrelsen har delegerat.

Mer att läsa:

Robert Thunfors, Timrå
Styrelsens ordförande
Ordförande i arbetsutskottet

Tel: +46 76 145 46 08
robert.thunfors@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Robert Thunfors

Ingela Korhonen, Örnsköldsvik
Styrelsens vice ordförande 
Vice ordförande i arbetsutskottet

ingela.korhonen@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Ingela Korhonen

Pia Lundin, Sollefteå
Kassör i styrelsen
Ledamot i arbetsutskottet

Tel: +46 70 259 41 52
pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Pia Lundin

David Forslund, Timrå
Ledamot i arbetsutskottet

david.forslund@sjukvardspartiet.se

Läs mer om David Forslund

Else Ammor, Sundsvall
Ledamot i arbetsutskottet

else.ammor@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Else Ammor

Isabelle Tejbo, Härnösand

isabelle.tejbo@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Isabelle Tejbo

Caroline Nordgren, Sundsvall

caroline.nordgren@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Caroline Nordgren

Åsa Nargell, Örnsköldsvik

asa.nargell@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Åsa Nargell

Per Gybo, Sollefteå

per.gybo@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Per Gybo

Björn Hellquist, Timrå

bjorn.hellquist@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Björn Hellquist

Mats Helli, Örnsköldsvik

mats.helli@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Mats Helli

Ersättare i Styrelsen

Angela Bodin, Timrå
Ersättare

angela.bodin@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Angela Bodin

Linda Matsson, Ånge
Ersättare

linda.matsson@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Linda Matsson

Mattias Rösberg, Sollefteå
Ersättare

Tel: +46 73 077 18 32
mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Mattias Rösberg

Daniel Nydahl, Härnösand
Ersättare

daniel.nydahl@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Daniel Nydahl

Sacha Cevic, Härnösand
Ersättare

sacha.cevic@sjukvardspartiet.se

Läs mer om Sacha Cevic