Sjukvårdspartiets regionråd Robert Thunfors håller tal om tillståndet i regionen i budgetdebatten för 2024 års budget med plan för 2025 – 2026 i regionfullmäktige den 22 november 2023.

Reklamfilmer Val 2022

Vi prioriterar vården främst

Mer resurser och framtidstro

Region Västernorrland behöver en ny politik. Vi måste ge personalen de resurser och den framtidstro de behöver. Detta för att kunna hjälpa dig när just du behöver det.

Hjälp oss att rädda vården

Jag heter Pia Lundin och jag har jobbat inom vården i 40 år. Jag har sett nedskärningar, överbeläggningar och korridorvård. Så här kan vi inte ha det. Hjälp oss att rädda vården i Västernorrland.

Studio Sjukvårdspartiet

(Val 2018) Så gör vi framtidens vård möjlig i Västernorrland

Sammanhållna vårdområden

Så organiserar vi sjukvården som säkerställer en hög kvalité och tillgång till en god vård för patienterna. 

Regionens ekonomi

Resultatet av mandatperioden för region Västernorrland – ett fullständigt misslyckande. Ingenting blev som det var sagt.

Tre akutsjukhus

Nedläggning av Sollefteå sjukhus har skadat Örnsköldviks och framför allt Sundsvalls Sjukhus genom överbelastning och vårdköer som drabbar personal och vårdpersonal.

Radioreklam

Sjukvårdspartiet i Västernorrland – Barnpsykiatri

Vårdköerna i Västernorrland har ökat vid 14 av 19 länskliniker. Kostnaden för detta är för stor både för patienters lidande såväl som ekonomiskt. Rösta på Sjukvårdspartiet Västernorrland!

Sjukvårdspartiet i Västernorrland – Livbåt

Ibland är verkligheten som ett dåligt skämt. För verkligt bättre vård Rösta på Sjukvårdspartiet Västernorrland.