fbpx

Kommunprogram Örnsköldsvik 2018

Vård och omsorg

Vi vill

 • införa en sammanhållen vårdkedja där kommunal omsorg och regionens primärvård och specialistvård ingår
 • ha kvar akutsjukvården i Örnsköldsvik
 • verka för fler platser på korttidsboenden
 • öka valfriheten inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning
 • stödja och underlätta för närståendevårdare
 • satsa på stöd till barnfamiljer och utveckla Familjecentralen/er
 • utveckla förebyggande insatser för att förhindra alkohol- och drogmissbruk

Skola

Vi vill

 • ha en skola med hög lärarkompetens, lärartäthet och gott ledarskap
 • utveckla stimulerande lärmiljöer och pedagogiskt nytänkande
 • verka för bättre utemiljöer i och kring Örnsköldsviks skolor
 • stötta elever, både de med behov av särskilt stöd och de med krav på extra utmaningar
 • utveckla attraktiva utbildningar som får både ungdomar och vuxna att välja Örnsköldsvik som studieort
 • ha en väl sammanhållen skola från förskola till gymnasium (grundskoleområden F-9)
 • göra en kraftfull satsning på elevhälsan

Livsmiljö

Vi vill:

 • satsa på anpassade boenden för äldre, t. ex. plus-boenden
 • värna lättillgängliga rekreationsområden
 • förbättra kommunikationerna inom och utom kommunen
 • satsa på förebyggande åtgärder som ger trygghet på stan
 • ge förutsättningar för ett hållbart samhälle med lokal produktion och därmed kortare transporter och bättre för miljön
 • verka för öppna attityder och ett gott mottagande gentemot nyinflyttade
 • kommunicera med kommunmedborgarna vid förändringar som berör deras vardagsliv innan beslut

Näringsliv

Vi vill:

 • underlätta för nyetableringar
 • underlätta för alternativ drift av kommunal verksamhet
 • öka servicen och förenkla beslutsprocessen
 • marknadsföra kommunens och näringslivets satsningar
 • tillvarata de nya svenskarnas kompetens i arbetslivet
Facebook Messenger