Replik: Catrin Eliasson (L) bidrar till tjänstemannaväldet inom Region Västernorrland