I nedanstående figur redovisas antal årsarbetar sedan 2008. Källa: SKL.
Omfattande minskning av antal årsarbetare  redovisas efter år 2010

arsarbetare-lvn

Öppna bilden i eget fönster här Personal LVN

Personalvolymerna har varit förhållandevis konstanta efter år 2010 fram till år 2015, när personal inom ledningsarbete utökades med 35 årsarbetare. Därtill ökade teknikgruppen med 32 årsarbetare. Det är anmärkningsvärt att dessa personalgrupper utökats när omfattande nedskärningar planeras inom vården. Västernorrland har fortfarande en av rikets högre andelar administrativ personal.

Västernorrland har avsevärt minskat antal årsarbetare inom Vård och omsorg, 258 årsarbetare inom redovisat intervall nedan. Noteras kan att Kalmar under samma period ökat med 393. Västernorrland köpte privat vård till ca 3% högre andel (kr) år 2015 varför exakt jämförelse inte är möjlig. Max 100 årsarbetare kan antas förklaras av ökad andel köp av vård för LVN i jämförelse med Kalmar läns landsting. Kalmar har således en betydande mängd fler årsarbetare som resurser inom Vård och omsorg. Läs vidare om vad resursproblem kan orsaka här

Gävleborg (Gbg) har sedan Bollnäs sjukhus (privat) etablerades, nu 6,4% högre andel köp än LVN av privat vård. Gävleborg skulle således  kunna uppskattas nyttja motsvarande 50 fler årsarbetare inom Vård och omsorg i jämförelse med vårt landsting.

Västerbottens höga antal årsarbetare antas relaterat till NUS.

arsarbetare-voo

Öppna bilden i eget fönster här Årsarbetare Vård o omsorg