Styrelse

Sjukvårdspartiets styrelse 2017 består av följande medlemmar

Ordf:  Yngve Nilsson
Vice Ordf:
Kassör: Barbro Ekevärn
Sekr: Tommy Berggren

Övr Styrelsemedlemmar:
Christer Berglund
Malte Hellström
Annica Tjärnström
Mattias Rösberg

Erica Sahlin
Elisabeth Grafström
Maj-Lis Domeij
Ola Johansson