Styrelse

Sjukvårdspartiets styrelse 2018 består av följande medlemmar

Ordf:  Mattias Rösberg
Vice Ordf: Katarina Hägg
Kassör: Annica Engström
Sekr: Mathias Westin

Övr Styrelsemedlemmar:
Barbro Ekevärn
Ola Johansson
Malte Hellström

Eva Sköld
Pia Lundin
Isabelle Tejbo
Per Gybo