Ordförande

Mattias Rösberg

Vice Ordförande

Katarina Hägg

Kassör

Annica Engström

Sekreterare

Mathias Westin

Ledamot

Barbro Ekevärn

Ledamot

Ola Johansson

Ledamot

Isabelle Tejbo

Suppleant

Eva Sköld

Suppleant

Per Gybo

Suppleant

Pia Lundin

TYCK TILL OM VÅRDEN!