Headline

Västernorrlands län omfattar två landskap, Medelpad och huvuddelarna av Ångermanland.
Ett betydande tomrum befolkningsmässigt separerar de två landskapen. Medelpad har stor koncentration av befolkning i sydligaste delen av länet.

SCB uppger att Västernorrland år 2015 har 243879 invånare. Fördelat enligt nedan:

Ånge 9493
Timrå 17987
Sundsvall 97633
                  Medelpad: 125113
   
Härnösand 25066
Kramfors 18359
Sollefteå 19783
Örnsköldsvik 55576
         Ångermanland: 118784

Åldersmässigt har Ångermanland en äldre befolkning. Därtill har Ångermanland fler invånare än Medelpad i samtliga åldersgrupper från 60 år, redovisade ovan, Det är när vi blir äldre det stora vårdbehovet uppstår. Statskontoret utreder kostnadssystemets effekter. I senast kända utredningen om somatisk vård presenteras kostnadsfördelning efter åldersgrupper. Materialet är grund till kostnadsutjämnings-systemet mellan landsting.

Snittkostnaderna för spec somatisk vård ökar mycket kraftigt efter 60 år ålder.

Nedan framgår invånarantal i Västernorrland uppdelade med brytpunkt 60 år.

  • Medelpad har 6329 fler invånare än Ångermanland
  • Ångermanland har 3680 fler invånare än Medelpad som är äldre än 59år

Utgående från Statskontorets senaste uppgifter, åldersintervall och nyfödda från SCB kan vårdresurser/kostnader beräknas enligt snittkostnader för riket ( i 2013 års priser). Nedan framgår att Ångermanland trots färre antal invånare behöver mer vårdresurser än Medelpad.

Västernorrland får i kostnadsutjämningssystemet 271Mkr år 2017 för högre kostnader för i huvudsak en äldre befolkning. Därtill 21Mkr i glesbygdsbidrag.

  • Största delen av de extramedel vi tilldelas ska således täcka behov av extra vårdresurser i Ångermanland.
TYCK TILL OM VÅRDEN!