Vi väljer ett nytt perspektiv

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades 1994 under devisen:

"Ett ovanligt parti för vanliga människor".

Uttrycket grundar sig på tanken att människor som vill agera politiskt, utan att bli förknippade med den blockuppdelning som länge har rått i svensk politik, kan finna sin plats i vårt parti.

Vi kom in i landstinget 1994 genom en medveten satsning, men också i Härnösands kommun.

Vi har alltid haft förhoppningar om politisk förnyelse och att platserna vi har haft i folkvalda församlingar ska kunde leda till förändring. Förändring i form av en bättre och mer nära sjukvård över hela länet. Vi värnar om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken eller knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar, som inte tagits fram från annat håll.

Inför valet 2014 valde vi att ta ett steg tillbaka. Vi såg att vi hade haft svårt att värna vårt blockoberoende och vi ville konsolidera för att ta nya tag 2018. Vi stod inför ett generationsskifte och behöver förnya och stärka oss genom debatt och analys som är mer långsiktig än dagspolitiken. Genom föryngring och nya krafter kan perspektiven ändras.

Vid valet 2018 kan vi sedan erbjuda ett alternativ vars främsta drivkraft är förnyelse - både ur demokratisynpunkt och utifrån behovet av en oberoende sjukvårdspolitik med fokus på hela vårt län.

Styrelsen för Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs mer här  Läkare startade parti för att kunna påverka vården

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades 1994 under devisen "Ett ovanligt parti för vanliga människor". I uttrycket låg en förhoppning om att skapa ett alternativ för dem som ville agera politiskt utan att bli förknippade med den blockuppdelning som rått länge i svensk politik. Vi kom in i landstinget genom en medveten satsning, men det var också viktigt för oss att ställa upp i kommunvalet i Härnösand och tillvarata det stora förtroende som partiet fått hos härnösandsborna.

Vi hade förhoppningar om politisk förnyelse och att platserna i dessa folkvalda församlingar kunde leda till förändring. Förändring i form av en bättre och mer nära sjukvård över hela länet. Vi värnade om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken och knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom just vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar som inte tagits fram från annat håll.

Inför valet 2014 valde vi att ta ett steg tillbaka. Vi har sett att vi har svårt att värna vårt blockoberoende och vi vill konsolidera för att ta nya tag 2018. Tills dess vill vi agera tänketank och ägna oss åt debatt och granskning utifrån, men med de senaste årtiondenas erfarenheter av västernorrländsk politik i bagaget.

Vi står inför ett generationsskifte och behöver förnya och stärka oss genom debatt och analys som är mer långsiktig än dagspolitiken. Genom föryngring och nya krafter kan perspektiven ändras. Vi vill också utan bindningar kunna diskutera formerna för det politiska engagemanget och på så sätt bidra med förnyelse både i stort och smått. Genom att agera som fristående tankesmedja kan vi debattera vårdfrågor utan kopplingar åt något håll. Vid valet 2018 kan vi sedan erbjuda ett alternativ vars främsta drivkraft är förnyelse - både ur demokratisynpunkt och utifrån behovet av en oberoende sjukvårdspolitik med fokus på hela vårt län.

Styrelsen för Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs mer här  Läkare startade parti för att kunna påverka vården

TYCK TILL OM VÅRDEN!