Sjukvårdspartiets ståndpunktsförklaring

Med anledning av den nu beslutade omfattande  nedmonteringen av vårdresurser, särskilt i Ångermanland, har Sjukvårdspartiet publicerat vår Ståndpunktsförklaring.   Du finner den i flertalet tidningar i Västernorrland men också här:  Sjukvårdspartiets ståndpunktsförklaring.