Öppet möte 1 dec 2016

Sjukvårdspartiets öppna möte den 1 dec 2016 i Härnösand  lockade ett fyrtiotal deltagare varav ett flertal nya medlemmar från Sollefteå, tillsammans med representanter från Västra Initiativet. Ordf Yngve Nilsson hälsade välkommen, Erica Sahlin introducerade kvällens teman och fungerade som diskussionsledare.

Första timmen ägnades åt information. Tommy Berggren redovisade hur vårt landstings ekonomi under några år hastigt förändrats från ett högkostnadslandsting, till nu – det landsting som har Skogslänens lägsta kostnad efter invånarantal. Förändringar i kostnadsutjämningssystemet redovisades, där vi  förlorat mycket stora intäkter. Förre landstingsdirektören Anders L Johanssons utsaga om ”Ett decennium av besparingprogram som aldrig gått i mål” diskuterades. Därtill påvisades status av ”God Vård” hämtat från lokalpressens artiklar.

Vår nye medlem Mattias Rösberg föredrog kronologiskt viktiga händelser och motreaktioner under sista året kring landstingets nedmontering av Sollefteå sjukhus. Landstingets ekonomi är avsevärt bättre än vad landstingsledningen påstår, det är resultatet av den ekonomiska analys som Rösberg presenterade. Direkta felaktigheter och förunderliga bokföringsgrepp påvisades. Ett stort antal nya medlemmar i Sjukvårdspartiet rapporterades från Sollefteå. Se Rösbergs presentation rakna-med-landstinget.

Under andra timmen uttryckte många gamla medlemmar händelserna i Sollefteå som deja-vu upplevelse om hur det gick till när Härnösands sjukhus kom att läggas ned. Inga formella beslut – verksamheten förstördes inifrån. Först lades BB ned, sen verksamhet efter verksamhet. Utlovad stor dagkirurgi blev till intet. ”Närvård” blev till en tummetott. Hur förhindrar vi en upprepning av sådana svek? Flera ideér till ”ballonger” att driva framfördes. Många kom till tals, diskussionslusten var stor – kvällen kort. Här finns kraft och ideér till framtidens sjukvård! Nu går vi vidare.

 

SVT bevakade mötet här: Turbulensen kring vården diskuterades