Stoppa slakten av vården

Kära partimedlemmar och sympatisörer!

Sjukvårdspartiet Västernorrland följer aktivt händelserna inom landstinget och den pågående nedmonteringen av vården på flera håll i vårt län. Med påstådda besparingar, som även anses vara kvalitetshöjande åtgärder, vill landstingsmajoriteten montera ner ytterligare vitala delar av länsinnevånarnas trygghet och tillgång till god vård. Särskilt hårt slår de planerade åtgärderna för befolkningen i Ådalen.

Sjukvårdspartiet Västernorrland hävdar bestämt att de fördelar, som landstingsmajoriteten påstår sig uppnå med sina nedskärninger bygger på katastrofala felbedömningar som vårt parti förkastar och fördömer som feltänkta.

Vi vädjar till alla partier i landstingsfullmäktige att besinna sig och slopa denna nedmontering av vårdapparaten i Västernorrland. ALLA Västernorrlänningar måste ha tillgång till god vård!

För Sjukvårdspartiet Västernorrland!

Yngve Nilsson
Ordförande